Pomoc dla osób bezdomnych

 

Tam znajdziesz schronienie  

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn: 

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-61 lub 60


Noclegownia dla kobiet: 

Dom Matki i Dziecka „Caritas” 

ul. Prądzyńskiego 8, tel. 16 670-00-93


Centrum Charytatywne „Caritas”

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Ciepły posiłek

Kuchnia przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek im. BI. Siostry Angeli

ul. Poniatowskiego 33 tel. 16 670-72-24


Kuchnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas” 

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Tam się wykąpiesz

Łaźnia przy Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta 

ul. Focha 12, tel. 16 677-07-61 lub 60


Łaźnia przy Centrum Charytatywnym „Caritas" 

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Odzież

Polski Czerwony Krzyż

ul. Rzeczna 20 S5 tel. 16 670-04-02 tel. 16 670-60-68


Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta

ul. Focha 12 tel. 16 677-07-61 lub 60


Centrum Charytatywne „Caritas”

ul. Kapitulna 1, tel. 16 676-90-60

Pomoc doraźna

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom

ul. Św. Brata Alberta 10, tel. 16 672-30-04

Ważne adresy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Leszczyńskiego 3 w godz. 7.30 – 15.30, fax. 16 675-05-59  tel. 16 675-05-60, 16 675-21-61


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, bud. Gimnazjum Nr 3 (parter przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej (dawna ul. Łukasińskiego 7). w godz. 7.30 – 15.30 tel. 16 675-20-42 wtorek 8.00 – 18.00 tel. 16 675-20-45

 

Data modyfikacji: 11-10-2023 14:00

Na skróty