Inne Placówki

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Jasińskiego 1, Przemyśl tel. 16 670 40 33
Adres email: 
 
 
Miejski Dom Pomocy Społecznej
Wysockiego 99, Przemyśl tel. 16 670 55 57
Adres strony internetowej http://lipowica.dps.pl
 
 
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Brata Alberta 1, Przemyśl tel. 16 670 73 40
Adres strony internetowej http://www.albertyni.pl/

 

Dom dla Dzieci “MACIEK” w Przemyślu
Jasińskiego 1, Przemyśl tel. 16 676 04 10
Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/

 

Dom dla Dzieci “MAŁGOSIA” w Przemyślu
Jasińskiego 1C 37-700 Przemyśl tel. 16 676-04-10, 16 307-74-11
Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/

 

Dom dla Dzieci “JAŚ” w Przemyślu
Jasińskiego 1A 37-700 Przemyśl tel. 16 676-04-10, 16 307-74-11
Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/

 

“Nasza Chata” – Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu
Siemiradzkiego 6a, Przemyśl – Biuro tel. 16 733 40 35
ul. Rosłońskiego tel. 794 140 002
Ostrów tel. 794 140 001

 

“CARITAS” Archidiecezji Przemyskiej
Kapitulna 1, Przemyśl tel. 16 676 90 60
Adres strony internetowej http://www.przemysl.caritas.pl/

 

“CARITAS” Dom Matki i Dziecka
Prądzyńskiego 8, Przemyśl tel. 16 670 00 93
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Barska 15, Przemyśl tel. 16 670 59 30
http://www.twkprzem.pl/

 

Polski Czerwony Krzyż
Rzeczna 20, Przemyśl tel. 16 670 60 68
Adres strony internetowej http://www.grpckprzemysl.pl/

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Piłsudskiego 23. , Przemyśl tel. 16 678 60 08
Adres email:

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Wyb. Focha 12, Przemyśl tel. 16 677 07 62
www.bratalbertprzemysl.republika.pl

 

“Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu”
Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, Przemyśl tel. 16 677 89 18
http://www.psouu-przemysl.pl/

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Bakończycka 16, Przemyśl tel. 16 678 29 03
Adres email:

 

 

Data modyfikacji: 05-03-2024 14:31

Na skróty