Szkolenie “Zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży”

 

W dniu 21 listopada 2022 r., w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla. Temat szkolenia dotyczył  „Zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży”. Podczas spotkania zostały omówione przyczyny i konsekwencje zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, jak również aspekty dotyczące przemocy rówieśniczej. Została przedstawiona charakterystyka przemocy bezpośredniej i pośredniej. Zaprezentowano obraz ofiary i sprawcy przemocy rówieśniczej. Wskazano także potrzeby dziecka i konieczność ich zaspokajania, jako warunek przeciwdziałania trudnym zachowaniom dzieci. Szkolenie prowadziły Pani Dorota Mech – Kuchcińska – nauczyciel konsultant PCEN w Przemyślu oraz Pani Alicja Sajdak i Pani Małgorzata Mróz – przedstawicielki Prywatnego Centrum Psychologiczno – Pedagogicznego POMOC w Przemyślu. Wszystkim zaproszonym prelegentom składamy serdeczne podziękowania za wkład, profesjonalizm i współpracę na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w naszym mieście.

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 12:30

Na skróty