Elementy i metody mediacji

Elementy i metody mediacji

W dniu 14 października 2020 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla. Tematem przewodnim były „ Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie. Elementy i metody mediacji w praktyce ”. Podczas szkolenia poruszane były następujące tematy:

  • Konflikty – rodzaje, przyczyny, sposoby rozwiązywania.
  • Podstawowe elementy procesu komunikacji.
  • Techniki aktywnego słuchania – parafraza i odzwierciedlenie.
  • Komunikat typu TY i JA.
  • Proces mediacji – etapy i ich charakterystyka.
  • Proces mediacji w praktyce.

Wszyscy uczestnicy szkolenia brali udział w ciekawych warsztatach dotyczących mediacji. Dzięki takiej formie pracy, rodzice zastępczy ćwiczyli podstawowe sposoby rozmowy, poszerzali wiedzę oraz wzbogacali umiejętności m.in. w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Szkolenie prowadziła Pani Iwona Mazur – nauczyciel konsultant PCEN w Przemyślu. Prelegentce oraz Dyrekcji PCEN w Przemyślu składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za poświęcony czas i mamy nadzieję, że tego rodzaju spotkania w przyszłości, przyczynią się do rozwoju rodzicielstwa zastępczego.  

 

 

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 12:28

Na skróty