Cyberprzemoc

 

W dniu 11 października 2019 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla. Tematem przewodnim była „Cyberprzemoc”. Została przedstawiona charakterystyka świata nowych mediów, opis przemocy rówieśniczej – ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Zaprezentowano również procedury reagowania w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy i szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci oraz młodzieży. Szkolenie prowadzili Pani asp. Małgorzata Czechowska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz Pani Iwona Mazur – nauczyciel konsultant PCEN w Przemyślu. Wszystkim zaproszonym prelegentom składamy serdeczne podziękowania za wkład, profesjonalizm i współpracę na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w naszym mieście.

 

 

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 12:24

Na skróty