„SILNI I SKUTECZNI”

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I NIEZAWODOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

„SILNI I SKUTECZNI”

W dniu 11 kwietnia 2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w ramach Projektu pt. „PoMOC dla rodzin”, realizowany w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2010, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – nr projektu :RPPK.08.04.00 – 18-0007/17 – odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Celem szkolenia było podniesienie rozwoju osobistego oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych, kluczowych w prowadzeniu rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Osobami prowadzącymi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Nowy Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierzbie – psycholog mgr Piotr Koczaj i  psycholog, pedagog mgr Magdalena Koczaj – Kizioł

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 12:20

Na skróty