Konferencja Szkoleniowa pn. „ Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – objawy, diagnoza i terapia”

 

W dniach 13 i 14 września 2018r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8 odbyła się Konferencja Szkoleniowa pn. „ Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – objawy, diagnoza i terapia”, której celem było pogłębienie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FAS oraz budowanie systemu wsparcia. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, pracownicy żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia socjalnego, placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniowie szkoły medycznej, pielęgniarki, a także rodzice zastępczy i adopcyjni, w których wychowują się dzieci z FAS. Pierwszego dnia gościem konferencji była dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki FAS \ FASD, psychoterapeutka rodzinna, terapeutka traumy. prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Następnego dnia odbyły się warsztaty prowadzone przez mgr Katarzynę Biała – Solarz – psychologa, mgr Izabellę Ratyńską – psychologa i mgr Małgorzatę Czech – psychologa. Wszystkim zaproszonym Gościom składamy wyrazy wdzięczności za rzetelne, dokładne i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.

 

 

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 12:15

Na skróty