Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Przemyślu 2018r.

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego MOPS w Przemyślu wspólnie z TPD i z Kołem Rodzin Zastępczych “Dom” w Przemyślu zorganizował piknik dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla na stadionie Juvenii w Przemyślu.

II dnia odbyła się konferencja w Bibliotece Publicznej w Przemyślu podczas, której poruszano tematykę pieczy zastępczej. Zaprezentowano film promujący rodzicielstwo zastępcze. pt. „ Rodziny zastępcze”. Zaproszono Panią Agnieszkę Ustrzycką – Dyrektor „ Naszej Chaty” Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu, która  wygłosiła wykład „Rodzaje więzi z opiekunem i ich wpływ na rozwój dziecka” oraz „Oswoić kryzys – być rodziną zastępczą i przetrwać”. Kolejnym gościem była Pani Jadwiga Jagieło – Prezes Fundacji „Wielkie Serce” z Krosna, która dzieliła się swoim doświadczenie z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na zakończenie spotkania Pani Katarzyna Bednarz – Soja omówiła ofertę Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku, które przygotowała firma PPHU BAGO Tadeusza Bocheńskiego. Każda osoba będąca uczestnikiem konferencji otrzymała drobny podarunek.

III dzień był Dniem Otwartym w MOPS w Przemyślu, mieszkańcy miasta Przemyśla mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące pieczy zastępczej, kwalifikacji oraz szkoleń.

 

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 11:43

Na skróty