Usługi opiekuńcze

 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu socjalnego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

PDFUsługi tabela – pobierz w formacie PDF (378,41KB)

 

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków usługi opiekuńcze uwzględniająca ustalone progi dochodowe.

OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.                         KOSZT 1 GODZINY USŁUGI W 2018R. TO 18,00 zł

Dochód na osobę ustalony zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w procentach

 

Wysokość odpłatności w procentach  za 1 godzinę liczona

od kosztów usługi dla:

Osób samotnie gospodarujących

Osób w rodzinach

do 150%

bezpłatnie

do 1.051,50zł

bezpłatnie

do 792,00 zł

powyżej 150%-190%

5

do 1.331,90 zł

10

do 1.003,20 zł

powyżej 190%-230%

10

do 1.612,30 zł

15

do 1.214,40 zł

powyżej 230%-270%

20

do 1.892,70 zł

30

do 1.425,60 zł

powyżej 270%-310%

30

do 2.173,10 zł

50

do 1.636,80 zł

powyżej 310%-350%

50

do 2.453,50 zł

70

do 1.848,00 zł

powyżej 350%-390%

70

do 2.733,90 zł

90

do 2.059,20 zł

powyżej 390%-430%

90

do 3.014,30 zł

100

do 2.270,40 zł

powyżej 430%-470%

100

powyżej 3.294,70 zł

100

powyżej 2.481,60 zł

 

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniająca ustalone progi dochodowe.

OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.                         KOSZT 1 GODZINY USŁUGI W 2018R. TO 23,90 zł

Dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

 

%

 

do 701,00

nieodpłatnie

 

nieodpłatnie

 

powyżej 701 – 928,83

1,5

 

3,5

 

powyżej 928,83 – 1.156,65

3

 

7

 

powyżej 1.156,65 – 1.314,38

5

 

11

 

powyżej 1.314,38 – 1.542,20

7

 

15

 

powyżej 1.542,20 – 1.664,88

11

 

20

 

powyżej 1.664,88 – 1.787,55

15

 

25

 

powyżej 1.787,55 – 1.857,65

22,5

 

32,5

 

powyżej 1.857,65 – 1.927,75

30

 

40

 

powyżej 1.927,75 – 1.980,33

45

 

55

 

powyżej 1.980,33 – 2.032,90

60

 

70

 

powyżej 2.032,90 – 2.173,10

75

 

85

 

 powyżej 2.173,10 – 2.313,30

90

 

100

 

powyżej 2.313,30 

100

 

100

Data modyfikacji: 09-10-2023 12:10

Na skróty