Fundusz Alimentacyjny

 

Wnioski można składać w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 w Biurze Obsługi Klienta lub droga elektroniczną.

 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Informacje na temat  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

 

 

Data modyfikacji: 09-10-2023 11:59

Na skróty