Świadczenia rodzinne

 

Wnioski można składać w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 w Biurze Obsługi Klienta lub droga elektroniczną.

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220)

 

 

 

Data modyfikacji: 09-10-2023 11:56

Na skróty