Kadra MOPS Przemyśl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

 • Pan Piotr Hryniszyn 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

 • Pan Bartłomiej Fedyk

Telefon do Sekretariatu: (16) 675-21-61, (16) 307-14-27

Dział Administracyjno-Organizacyjny

 • Kierownik Pan Łukasz Kiernozek tel. (16) 307-14-25

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 • Kierownik Pani Ewelina Adamska-Rabiej tel. (16) 675-02-38

Dział Dodatków mieszkaniowych z sekcją ds. dodatku energetycznego, Karty Dużej Rodziny, Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej oraz stypendiów i zasiłków szkolnych.

 • Kierownik Pani Jadwiga Świrk (16) 676-94-08

Dział Pomocy Środowiskowej

 • Kierownik Pani Elżbieta Rykowska Tel. (16) 307-14-39

Dział Finansowo Księgowy

 • Główny księgowy Pan Wojciech Podgórski tel. (16) 675-21-61
 • Zastępca Głównego Księgowego Pani Agnieszka Falger tel. (16) 307-14-50

Dział Świadczeń i Dokumentacji

 • Kierownik Pan Piotr Szczurowski tel. (16) 307-14-39

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 • Kierownik Pani Elżbieta Szczurowska tel. (16) 676-94-00

Wieloosobowe stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej tel. (16) 675-02-37, (16) 675-02-46

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Przewodniczący Pani Edyta Witkowska-Mazurek (16) 670-40-33

Biuro ds. Zamówień Publicznych tel. (16) 307-14-12

 

 

Data modyfikacji: 25-09-2023 13:59

Na skróty