Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI

Osoba, która czuje się wykorzystana lub zagrożona wykorzystaniem
w ramach handlu ludźmi, ale z różnych powodów nie chce zawiadomić organów ścigania – Policji (telefon zaufania +48 664 974 934), Straży Granicznej (telefon interwencyjny +48 800 422 322), Prokuratury, uzyska pomoc w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) Warszawa, tel. 22 628 01 20, e-mail: info@kcik.pl
Centrum zapewnia:
– całodobowy kontakt telefoniczny (telefon zaufania – 24h)
– podstawowe potrzeby- wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczne,
– bezpieczny nocleg,
– wsparcie psychologiczne
– konsultacje prawne,
– pomoc tłumacza,
– pomoc medyczną

La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Warszawa,
tel. 22 628 99 99

HANDEL LUDŹMI JEST ZBRODNIĄ.

Każda ofiara handlu ludźmi ma prawo do pomocy.
GRUPY RYZYKA:
– osoby małoletnie (dzieci i nastolatki),
– osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
– osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły
– KAŻDY!!!

FORMY WYKORZYSTANIA:
– praca przymusowa,
– wykorzystanie seksualne i zmuszanie do prostytucji,
– zmuszanie do żebractwa,
– zmuszanie do popełniania przestępstw,
– niewolnictwo domowe,
– handel dziećmi,
– handel narządami ludzkimi

Portal, gdzie uzyskasz wszystkich informacji co powinieneś zrobić, gdy jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi, jakie przysługują prawa dla ofiar handlu ludźmi oraz innych potrzebnych informacji
o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi: www.handelludzmi.eu

PAMIĘTAJ, ZAWSZE MOŻESZ PROSIĆ O POMOC

Opracowała:
Starszy specjalista pracy socjalnej
mgr Marzena Sajdak

Data modyfikacji: 25-09-2023 12:53

Na skróty