Godło i flaga Polski

Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

 

Nazwa projektu/programu:

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”

Krótki opis projektu/programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wartość dofinansowania:

1 338 333,00 zł

Całkowita wartość:

1 833 333,00 zł


Posilek_w_szkole_i_w_domu_2024-2028.jpeg

 

PDFPosiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 (551,12KB)

 

 

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 04-07-2024 11:44 Data modyfikacji: 04-07-2024 11:44

Na skróty