Informacja dot. Bonu Energetycznego

 

 

Bon energetyczny 2024 r.

 

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

 

Komu przysługuje bon energetyczny?

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym świadczenie przysługuje:

  • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,
  • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Bon energetyczny przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

 

Uwaga !!!

Osoba, która ubiega się o bon energetyczny, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty zgodne z zapisami art. 2 ust. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859)

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Ile wynosi bon energetyczny?

  • 300,00 / 600,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 400,00 / 800,00 zł * dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 500,00 / 1000,00 zł * dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 600,00 / 1200,00 zł * dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024 r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy

 

Bon Energetyczny możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2023. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.


Gdzie można złożyć wniosek?

Jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta Przemyśl, możesz złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).


 

Wzoru wniosku dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej mops.przemysl.eu w zakładce "Druki do pobrania".

PDFWniosek o wypłatę Bonu Energetycznego 2024 r. + RODO + Oświadczenie (481,10KB)

 

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 02-07-2024 15:15 Data modyfikacji: 10-07-2024 11:22

Na skróty