Godło i flaga Polski

 

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

 

Nazwa projektu/programu:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Krótki opis projektu/programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 3. o stopniu znacznym lub
 4. o stopniu umiarkowanym albo
 5. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wartość dofinansowania:

1 892 698,29 zł

Całkowita wartość:

1 892 698,29 zł

Nazwa funduszu:  

Fundusz Solidarnościowy


PDFAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024 (535,54KB)

 

 

 

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 29-02-2024 15:08

Na skróty