Dodatek osłonowy edycja 2024

 

DODATEK OSŁONOWY

W 2024 ROKU

 

Od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2023 r. poz. 390 z późn. zm) za 2022 rok.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

 

 1. osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Ile wyniesie dodatek osłonowy?
 

Dodatek osłonowy wyniesie:


• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
 

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 2 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
  • wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3
  • lub wysyłając wniosek pocztą na adres MOPS Przemyśl  ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl.

 

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie ( czytelne ) adresu  e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w MOPS przy ul. Dworskiego 98, Leszczyńsiego 3 oraz na stronie internetowej Ośrodka po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

 

Dodatek osłonowy będzie realizowany przez Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych w MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98.

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr telefonu: 16 675- 02-34 oraz 16 675-02-25 lub 16 675-02-31

 

 

 

Data publikacji: 03-01-2024 09:57

Na skróty