„Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

Plakat „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

 

Gmina Miejska Przemyśl / Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Przemyślu

realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

Wysokość dofinansowania wynosi: 56 420,00 zł

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie polega na dofinansowaniu:

  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny

dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;

  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji͘.

 

 

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 28-12-2023 12:38

Na skróty