Program „Asystent rodziny w 2023 r.”

Plakat programu "Asystent rodziny w 2023"

 

Gmina Miejska Przemyśl / Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Przemyślu

realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Wysokość dofinansowania wynosi: 49 554,46 zł

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 22.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie polega na dofinansowaniu:

  1. jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia Programu tj. 22 listopada 2023 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 2 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.
  2. kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad-grudzień 2023 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż do 80% poniesionych kosztów.

 

 

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 28-12-2023 12:34

Na skróty