Numery telefonów wewnętrznych w budynku przy ul. Dworskiego 98

 

Informujemy, że wszystkie rozmowy telefoniczne w MOPS Przemyśl są nagrywane.

 

Adres e-mail:

 

Nazwisko i imię pracownika Numer wewnętrzny Numer miejski (bezpośredni)
Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Adamska-Rabiej Ewelina – Kierownik Działu                          68 (16) 675-02-38
Sekcja ds. Świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, pielęgnacyjne
Bobrecka Elżbieta
Koba Piotr
Warzocha Marta
60 (16) 675-02-30
Przeprowadzanie wywiadów na potrzeby świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów
Ostrowska Katarzyna 61 (16) 675-02-01

Fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy

Krupa-Kałafut Anna
Łuczyk Małgorzata
62 (16) 675-02-25

Sekcja ds. świadczeń 500 PLUS, dodatku osłonowego, węglowego, refundacja VAT, koordynacja

Guśkiewicz Katarzyna
Tenus Dominika
63 (16) 675-02-31

Sekcja ds. świadczeń rodzinnych - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

Zięba Marzena 69 (16) 675-02-34

Obsługa dłużników alimentacyjnych

Korab Izabela
Palko Monika
64 (16) 675-02-24

PFRON

Czyżowska Ewelina 66 (16) 675-02-46
Hass Beata
Kołeczek Bartosz
67 (16) 675-02-37

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Świrk Jadwiga – Kierownik Działu 76 (16) 676-94-08

Sekcja ds. stypendiów i zasiłków szkolnych

Kuropaś Renata 70 (16) 676-94-02

Sekcja ds. dodatku mieszkaniowego

Miara Anna
Ogryzek Agnieszka
Wawro Artur
72 (16) 676-94-04

Sekcja ds. KDR, dodatku mieszkaniowego

Sawicka Agnieszka
Olbrycht Katarzyna
73 (16) 676-94-05

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Szczurowska Elżbieta – Kierownik Działu
Spanier Joanna
77 (16) 676-94-00
Foryś Artur
Semp Agnieszka
74 (16) 676-94-06
Sajdak Marzena 74 (16) 676-94-06
Cwynar Renata
Kotowicz Alicja
77 (16) 676-94-00
Stecura Katarzyna 77 (16) 676-94-00

Asystenci Rodziny

Leśko Alicja
Zitek Alicja
77 (16) 676-94-00

 

Data modyfikacji: 04-06-2024 08:16

Na skróty